Venstre, Høyre, og Frp vil gjøre det vanskeligere for de svake gjennom statsbudsjettet

(Artikkelen ble oppdatert: 23. oktober 2018)

Staten skal bruke mindre penger på flere svake grupper i samfunnet neste år, dersom Høyre-Frp-Venstre-regjeringens forslag til statsbudsjett blir vedtatt.

Siv Jensen la frem statsbudsjettet mandag morgen, og brukte uttrykket «i dag skinner solen igjen» om norsk økonomi.

– Men regjeringens sol skinner ikke lenger på multi-handikappede, glutenallergikere og inkontinente.

Blant støtte- og hjelpeordningene regjeringen vil bruke mindre penger på, finner vi ordninger for hardt skadde eller funksjonshemmede, inkontinente med behov for bleier, mennesker med en svært alvorlig genfeil, personer med tannregulering, dagpengemottakere, brukere av fri rettshjelp og organisasjonen blinde kristne. Det siste er nok noe som får Hareide til å se mer rødt enn han har gjort så langt.

Her er kuttlisten sortert etter beløp

Glutenallergikere: Regjeringen vil kutte 410 millioner kroner i støtten til glutenfri diett. Satsene til dem som har cøliaki reduseres, mens støtten til dem som ikke har cøliaki-basert glutenintoleranse fjernes helt.

Alvorlig skadde og funksjonshemmede: Regjeringen vil øke innslagspunktet for statlig finansiering av særlig ressurskrevende tjenester i kommunene, med 50.000 kroner utover prisvekst. Dette er ofte saker med sterkt pleietrengende pasienter som multihandikappede eller trafikkskadde. KS anslår at kuttet vil øke utgiftene til kommunene med 300 millioner kroner.

Kutter i dagpenger: Regjeringen foreslår å redusere utbetalingen av dagpenger med 80 millioner kroner neste år. Det gjøres gjennom å tilbakestille permitteringsregelverket til maksimal periode med fritak fra lønnsplikt på 26 uker for nye tilfeller.

Fri rettshjelp: Regjeringen regner med å gi 79 millioner kroner mindre i støtte til rettshjelp neste år. Dette utgjør 10,7 prosent av alt staten bruker på ordningen.

Tannregulering: Regjeringen foreslår en innstramming i stønader til tannbehandling på 51,7 millioner kroner. Regjeringen utsetter kutt i støtten til nye pasienter med tannregulering (gruppe C), men kutter i støtten til etterkontroll for noen med regulering.

Personer med urinlekkasje: Regjeringen ønsker å spare inn cirka 30 millioner kroner på innkjøp av bleier til folk med inkontinens og lignende sykdommer.

Medfødt gensykdom: Regjeringen foreslår å spare inn seks millioner kroner på næringsmidler til pasienter med den svært sjeldne, men medfødte, genfeilen fenylketonuri/Føllings sykdom. Disse er avhengige av å følge en spesialdiett for ikke å utvikle alvorlige hjerneskader eller psykisk utviklingshemming.

Author: Redaksjonen