«Du skal ikke lyve», Martine Tønnessen!

(Artikkelen ble oppdatert: 8. desember 2018)

Martine Tønnesen KrfU hevdet 21 oktober at «I dag opplever Norge tvillingabort-turisme», som et argument mot dagens abortlov.  
Faktisk.no har sjekket saken, og konkluderte med at denne påstanden var HELT FEIL. Det er ingen utenlandske kviner som har fått utført fosterreduksjon i Norge. Det blir derfor helt feil å hevde at vi i dag opplever «tvillingabort-turisme» her til lands.

  • Det er helt feil at vi opplever «tvillingabort-turisme» i Norge nå.
  • Ingen utenlandske kvinner har så langt fått utført fosterreduksjon i Norge.
  • Utenlandske kvinner har rett til fosterreduksjon bare hvis de oppholder seg i Norge på søknadstidspunktet.
  • De tre siste årene har 26 utenlandske kvinner ønsket fosterreduksjon i Norge, men ingen av dem har fått det innvilget siden de ikke oppholdt seg i Norge.

KrFU-leder Martine Tønnessen har i følge Faktisk.no gitt følgende tilsvar:

Her gikk det litt raskt i svingene, dette hadde jeg ikke sjekket godt nok, beklager.

Avslagene som er gitt er gitt fordi kvinnene ikke oppholdt seg i Norge, og jeg mener uansett at det er høyst problematisk at lovverket åpner for at utenlandske kvinner kan få utført tvllingabort, bare de oppholder seg i Norge.

Author: Redaksjonen