Jente (16) dømt til tolv års fengsel for drapet på Sørlandssenteret

(Artikkelen ble oppdatert: 8. desember 2018)

Den 16 år gamle jenta som tidligere er dømt for drap og drapsforsøk på Sørlandssenteret er etter ankesaken i Agder lagmannsrett dømt til 12 år fengsel.
Jenta var 15 år gammel da hun i juli i fjor knivstakk to personer inne på Sørlandssenteret i Kristiansand. En av dem, Marie Skuland, døde av skadene. En annen kvinne fikk livstruende skader.
I juni i fjor ble den nå 16 år gamle jenta dømt til 11 års fengsel i Kristiansand tingrett. Hun anket dommen, fordi hun sa det ikke var meningen å drepe, og mente at hun dermed ikke skal dømmes for drap.

Fredag avla Agder lagmannsrett en ny dom på 12 års fengsel for jenta.

Rettens dom er altså strengere enn aktors påstand. Han ba der om elleve års fengsel for jenta, som var samme straff som jenta ble dømt til i Kristiansand tingrett i sommer.

Dommen er avsagt under dissens, det vil si at det har vært uenighet blant dommerne om dommen.

Samtidig mente lagmannsretten at jentas oppvekst og hjelpeapparatets rolle virket i formildende retning. I etterkant av drapet har en Fylkesmannen i Agder konkludert med at Kristiansand kommune, Sørlandet sykehus og den private barnevernsaktøren Næromsorg Sør har begått flere lovbrudd.

Fra august 2016 og frem til drapet 26. juni året etter, hadde hun vært innom rundt 20 ulike barnevernstiltak, og utviklingen hennes i denne perioden beskrives som sterkt negativ. Jenta hadde rømt fra en privat institusjon samme dag som drapet fant sted.

Author: Redaksjonen