6 av 10 Briter ønsker ny EU-avstemming

(Artikkelen ble oppdatert: 8. desember 2018)

Mens statsminister Theresa May svekkes politisk dag for dag, både i eget parti og i Brexit-forhandlingene med EU, mener nå seks av ti briter at utmeldingen av Europaunionen likevel ikke bør gjennomføres.

Theresa May, har en vanskelig jobb med å få Storbritannia vekk fra fellesskapet i Europa

Et klart flertall ønsker at Storbritannia skal forbli i EU. Det er den høyeste andelen siden Brexit-avstemningen sommeren 2016.
Dette kommer frem i en rapport laget av forskningssentrene NatCen og UK in a Changing Europe. Andre undersøkelser viser at 54 prosent ville stemt mot britisk utmeldelse av EU dersom det hadde vært valg i dag. Dette flertallet for fortsatt EU-medlemskap sammenfaller også med tilsvarende spørreundersøkelser om hvor stor andel av befolkningen som ønsker en ny folkeavstemning.
Dette skjer nok ikke, så da er det duket for to «annerledesland» i Europa, ett helt ute, Storbritannia, og ett med nesten alle medlemsforpliktelser i EU, men uten uten stemmerett og mulighet for å påvirke, Norge.

Author: Redaksjonen