Har betalt bompenger for ny vei ett år. Veien blir ikke bygget likevel.

(Artikkelen ble oppdatert: 8. desember 2018)

I ett år har bilister og vogntogsjåfører betalt for å finansiere ny E6 gjennom Grane. Veisjefen i Statens vegvesen meddeler nå at veien ikke verken blir utbygd, eller utbedret.
I fjor poppet det opp to bompengestasjoner på E6 i Grane kommune på Helgeland.Bommene er plassert på E6 henholdsvis nord og sør for kommunesenteret Trofors.

Bompengene skulle bidra til den store utbedringen av E6 på Helgeland som nå pågår.

Bilistene har siden september i fjor betalt henholdsvis 31 kroner for lette, og 76 kroner for tunge kjøretøy hver gang de passerer.
Kommunen har også garantert for delfinansieringen av veiprosjektet.

Veistrekningen det er snakk om, er kanskje aller dårligste delen av E6 gjennom Nordland.

Denne veistrekningen var så dårlig, og hadde så mange ulykker at det var den aller første strekningen som skulle utbedres i forbindelse med den store opprustningen av E6. Nå viser det seg at bilistene er lurt trill rundt av myndighetene.

Foto Statens Vegvesen
Veiutbyggingen startet i stedet lenger nord på Helgeland, hvor ny vei med broer og tunneler er ferdigstilt før planen.

E6 er hovedfartsåren gjennom den sørlige delen av Nordland og bygges nå om for å gjøre den tryggere og bredere, men altså med unntak av den farligste strekningen.
Statens vegvesen skylder på at prosjektet har nådd kostnadsrammen tidligere enn ventet.

– I hovedsak er det to grunner til at kostnadsprognosen nå overstiger kostnadsrammen, hvor den ene er at prisene levert av markedet var høyere enn beregnet. Den andre er de dårlige grunnforholdene på strekningen ved nedre Svenningdal, sier avdelingsdirektør Stein Johnny Johansen i Statens vegvesen til lokalavisen Helgelendingen som først omtalte saken.

Strekningene som nå blir tatt ut av utbyggingspakken utgjør til sammen cirka 9,7 kilometer av den farligste, og ulykkesbelastede strekningen lengst sør, mot grensen til Nord-Trøndelag.

– Vi synes det er synd å måtte redusere omfanget av prosjektet, men vi har ikke midler til å realisere alt, sier avdelingsdirektør Stein Johnny Johansen i Statens vegvesen.

16 bomstasjoner vil poppe opp mellom Grane og Bodø når Nasjonal Transportplan er fullført.
Dette skjer i en regjeringsperiode hvor «Alle bommer skal vekk». Nå ser det istedet ut for at bommene kommer, mens veibyggingen du betaler for blir borte.

Author: Redaksjonen