Sendte bombe til politistasjonen i Ski.

(Artikkelen ble oppdatert: 8. desember 2018)

Politiet bekrefter at den mistenkelige pakken som gjorde at de måtte stenge deler av politihuset i Ski, faktisk var en bombe. – Til hensikt å gjøre skade på mennesker, sier politiet.

Det var onsdag formiddag at politihuset i Ski ble evakuert etter at det kom inn en mistenkelig pakke. På en pressekonferanse torsdag bekrefter politiet at det er snakk om en hjemmelaget sprengladning, som var designet for å gå av når pakken ble åpnet.
Det var en skarp, reell bombe som hadde til hensikt å gjøre skade på mennesker. Det dreier seg om en svært alvorlig, straffbar handling. Vi anser dette som et angrep på politiet med stort skadepotensial. Vi har derfor satt av en stor etterforskningsgruppe som skal jobbe med dette, sier politimester Jon Steven Hasseldal.

Ingen personer er så langt siktet eller pågrepet.

Ifølge politimester Hasseldal fulgte det ingen beskjed eller melding med pakken.

– Det var en hjemmelaget sprengladning. Denne var ikke sendt for å skremme, men for å gjøre skade. Det var tenkt at denne skulle gå av og drepe ansatte i politiet. Det er svært alvorlig og et angrep mot demokrati og styresett, sier Hasseldal.

Politimesteren bekrefter at sprengladningen var innstilt slik at den kunne sprenge.

Strafferammen for ulovlig befatning med sprengstoff er ti år. Trolig vil etterforskningen kunne utvides til å inkludere andre straffbare handlinger.

Øst politidistrikt har koblet Kripos inn i etterforskningen.

– Vi har sett oss nødt til å sette inn tiltak for å sikre våre ansatte. Jeg kan ikke gå inn på detaljer i hva dette innebærer, sier han videre.

Author: Redaksjonen