Knusende dom mot politiet etter Jensen-saken

(Artikkelen ble oppdatert: 6. februar 2019)

Erik Jensen burde blitt fullstendig frifunnet. Det mener Petter Gottschalk, som er korrupsjonsekspert og professor ved BI.

Han understreker at måten Jensen har jobbet med sine informanter på, slett ikke er unik for politifolk som jobber mot gjengmiljøet og narkotikamiljøet.

– Denne måten å jobbe på er ikke spesiell for Jensen. Dette var måten SO, Spesielle operasjoner, jobbet på. Det er feil å gripe tak i en person. Det er flere jeg vet om som opererte på denne måten.

Det er feil å fjerne Jensen som et råttent eple. Gjenytelser er en viktig del av politiets arbeid mot informanter i det kriminelle miljøet. Konfidensialitet er også viktig, sier Gottschalk.

Spesielt kritisk er Gottschalk til hvordan Hans Sverre Sjøvold, som er politimester i Oslo, har behandlet saken. «Han dømte Jensen delvis på forhånd. Da Jensen-saken dukket opp, ønsket Sjøvold at saken skulle granskes, men så ville han det ikke likevel fordi det da ville vise seg at dette dreier seg om en bedriftskultur i politiet», sier han.

Gottschalks er også tydelig på at han mener Jensen er blitt dolket i ryggen av sine kolleger i oslopolitiet.

«Det er helt forferdelig at politiet har ofret en mann når de vet at de har medansvar for en kultur hvor dette er greit»

Author: Redaksjonen