Ber om at tiltalt mor frifinnes i Valdres-saken.

(Artikkelen ble oppdatert: 4. mars 2019)

Den tiltalte morens forsvarere, advokat Ann Turid Bugge og Aasmund Olav Sandland, holdt sitt avslutningsforedrag i Valdres-saken i dag. De mener moren aldri skulle vært tiltalt.

Er det sannsynlig at hun tar med seg et barn på fjellet og tenker at, nå mishandler jeg barnet mitt?

Det ba forsvarer Ann Turid Bugge lagmannsretten tenke nøye over.

13 år gamle Angelica døde av anoreksi på familiehytta på Beitostølen nyttårsaften 2015 og moren er tiltalt for grov omsorgssvikt og mishandling, og for å ha hensatt en annen i hjelpeløs tilstand, fordi hun ikke sørget for at datteren fikk nødvendig helsehjelp.

Aktor la i går ned påstand om fengsel i tre år.

Forsvarer Ann Turid Bugge sier at moren gjorde alt for å hjelpe datteren sin, og at hun hvert sekund siden datteren fikk anoreksi, tenkte på barnets beste.

«Det var moren som tok kontakt med skolen og helseapparatet, og gang på gang prøvde å få hjelp. Familie, venner og andre har beskrevet tiltalte som en god mor.Hun var altfor glad i barnet sitt, men det er ikke straffbart», sier Bugge.

Ann Turid Bugge mener etterforskningen av saken har vært mangelfull og lite objektiv. Hun lurer på hvorfor folk på Beitostølen ikke ble avhørt; juletreselgeren, folk i butikken der moren og datteren handlet. Folk som kunne sagt noe om tilstanden til jenta.

Bevisførselen er lagt opp rundt en litt «ko-ko» mor. Men hvor er objektiviteten, hvor er motforestillingene? Det bare bombes på med ting som går i tiltaltes disfavør, sier Ann Turid Bugge.

Hun mener vitneavhørene av folk fra helsevesenet og barnevernet bærer preg av at de ville rettferdiggjøre seg selv

«De la alt ansvar over på moren. Alle sier de gjorde så godt de kunne, og at det var mor som ikke ville samarbeide«, sier Bugge.

Ingen bevis for mishandling
Hun mener det er uholdbart å tiltale moren for mishandling.

«Er det sannsynlig at hun tar med seg et barn på fjellet og tenker at, nå mishandler jeg barnet mitt?

Man vet aldri hva som kan skje med et barn med anoreksi. Det har fagfolk uttalt seg om i retten. Moren kunne ikke vite at datteren skulle dø mens de var på hytta», sier forsvarsadvokat Bugge, som også spurte om man ville reist tiltale mot foreldrene til en narkoman eller kreftsyk hvis barnet døde mens de var på fjellet.

Author: Redaksjonen