Ber piloter være på vakt etter GPS-forstyrrelser nord for Bodø
etter at flere piloter varslet om GPS-problemer torsdag.

(Artikkelen ble oppdatert: 4. mars 2019)

Flere piloter varslet torsdag om GPS-problemer. Målinger bekreftet da forstyrrende signaler flere steder i Nord-Norge. Alle piloter som flyr nord for Bodø den neste uka, bes om å være på vakt.

Torsdag mottok Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) en melding fra Luftfartstilsynet om utfall i navigasjonssystemer i fly i områder i Nord-Norge.

Meldingen var basert på at flere piloter i det nordnorske luftrommet hadde varslet Avinors beredskapsvakt om ustabil GPS.

NKOM utførte kjapt målinger, som bekreftet forstyrrende signaler flere steder i landsdelen, skriver TV2 som omtalte hendelsen først.

I målingene som NKOM foretok i Bodø- og Tromsø-området torsdag, ble det registrert støysignaler i Tromsø.

Luftfartstilsynet har sendt ut et varsel, en såkalt «notam», som gjelder alle piloter som flyr nord for Bodø om å være på vakt i tillfelle nye problemer skulle oppstå. Varselet gjelder fram til neste torsdag.

– Dette er noe vi ser alvorlig på og som vi ber pilotene om å følge med på. Samtidig er det viktig å presisere at det finnes landbaserte systemer som flyene kan navigere etter, sier seksjonssjef for flyplass og flysikring, Svein Johan Pedersen ved Luftfartstilsynet.

I november i fjor mistet flere norske fly GPS-signalene etter såkalt jamming av disse signalene. Jamming er en betegnelse på en måte å ødelegge et signal på gjennom å sende ut et signal som overskygger det opprinnelige signalet.

– Signalene var av en slik art at de kom av og på. Umiddelbart tenker vi at det kan være et kjøretøy med en GPS-jammer som beveger seg i området. Vi ser på dette som én mulighet, da vi har hatt flere saker i det siste hvor GPS-jammere i bil har forstyrret helikopter, luftambulanse og så videre, sier avdelingsdirektør Per Eirik Heimdal i NKOM.

Forsvaret bekrefter at de kjenner til GPS-forstyrrelsene torsdag.

Kunne vært unngått

Mens USA og Storbritannia bygger opp, og moderniserer sitt bakkebaserte system Loran-C for å supplementere GPS-systemet, rev staten ned de tre gjenværende norske Loran-C-stasjonene i Vesterålen, Jan Mayen og på Værlandet.

Ved kriser som krig eller solstormer kunne det bakkebaserte navigasjonssystemet Loran-C erstattet GPS, men i 2015 ble systemet besluttet nedlagt og 1. januar 2016 ble kringkastingen av Loran-signaler avsluttet. Noe som minner om Stortingets og Regjeringens naivitet i forkant av andre verdenskrig.

Norge kunne enkelt ha skaffet seg et solid backupsystem for GPS for bare 15 millioner kroner årlig. Men Stortinget sa nei.

Stig Olaisen

Skulle GPSen bli helt utilgjengelig ved en krise, krig eller ved at vi får en kraftig solstorm, så vil tele- og datasystemene ramle ut.

Da blir strømmen borte, du får ikke ringt, tatt ut medisiner, penger eller handlet med kort i butikken. Hvis det skjer, hadde det vært svært gunstig med et reservesystem, sa en nå avgått avdelingsingeniør Stig Olaisen i ett intervju med NRK om denne saken da det ble kjent at Loran-C skulle legges ned.

Olaisen har i 20 år jobbet med et navigasjonssystem som er kjent som LORAN-C på en stasjon i Bø i Vesterålen. Dette en av fire stasjoner i Norge. Foruten i Bø, finnes lignende stasjoner på Jan Mayen, Værlandet og Berlevåg. Forsvaret tok systemet i bruk i 1960 under stort hemmelighold. Siden ble systemet sivilt og i hovedsak brukt av fiskeflåten.

Desember 2015 var det slutt. Navigasjonssystemet som kunne fungert som en backup til vår alles GPS, ble slått av.

– I dag er vi avhengig av å ha nøyaktig tid når man skal synkronisere datanettverk, telefon, strømforsyning. Den tiden hentes i dag fra GPS. Skulle vi miste denne synkroniseringa, vil nettverkene etter hvert ramle ned. LORAN er backup-løsninga som kan hindre en nasjonal krise av uante dimensjoner.

Stassjonsjef Odd-Tore Jakobsen slo vemodig av navigasjonssystemet LORAN-C på stasjonen i Bø i Vesterålen i 2015

 

Author: Redaksjonen