Dette er Brexit steg for steg

(Artikkelen ble oppdatert: 8. desember 2018)
  •  23. juni 2016 stemte 51,9 prosent av britiske velgere for å melde Storbritannia ut av EU.
  • 13. mars 2017 ga Parlamentet statsminister Theresa May klarsignal til formelt å starte utmeldingsprosessen.
  • 29. mars 2017 utløste Storbritannia EU-traktatens artikkel 50 om utmelding av EU, som legger opp til en to år lang forhandlingsprosess om vilkårene for utmelding og om rammeverket for det framtidige forholdet.
  • 19. juni 2017 startet forhandlingene mellom EU og Storbritannia.
  • EUs sjefforhandler Michel Barnier har anslått at selve avtaleteksten må være på plass i løpet av høsten 2018 for at EU og Storbritannia skal få ratifisert den i tide.
  • 13. november 2018 bekreftet statsminister Theresa Mays kontor at det er oppnådd enighet om et utkast til avtaletekst mellom Storbritannia og EU.
  • 14. november 2018 møttes den britiske regjeringen for å ta stilling til avtaleteksten. Etter et fem timer langt møte uttalte May at regjeringen stiller seg bak det 585 sider lange utkastet.
  • EUs forhandlingsleder Michel Barnier kaller enigheten et avgjørende skritt. Det gjør også EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker.
  • 15. november skal May orientere Underhuset i Parlamentet. Samme dag skal Juncker møte EU-president Donald Tusk. Avtaleteksten må godkjennes av både regjeringen og Parlamentet i London, samt av EUs ministerråd og EU-parlamentet, før den kan tre i kraft.
  • 29. mars 2019 går Storbritannia ut av EU, med mindre partene enstemmig blir enige om en utsettelse.

Author: Redaksjonen