Ett stort flertall av hedmarkingene er for ulv

(Artikkelen ble oppdatert: 4. mars 2019)

Til tross for at de bor i landets største ulvefylke, og mange har ulven «på kjøkkendøra», er flertallet av hedmarkingene for ulv.

I debatten som pågår om ulvejakt eller ikke i Hedmark ynder flere å framstille hedmarkinger som ihuga ulvemotstandere, noe som er ren fantasi. Faktisk er så mye som 70 prosent av hedmarkingene for ulv. Det viser en meningsmåling Sentio har utført for Hamar Arbeiderblad. Meningsmålingen knuser dermed alle påstander om at ulven ikke er ønsket i fylket som har flest ulv.

Lokale forskjeller

Kun 36 prosent av nord-østerdølene mener at ulven ikke hører hjemme i Norge, mens kun 16 prosent i Hamar, Ringsaker, Løten og Stange mener det samme. Totalt sett er 70 prosent ett ganske så overbevisende høyt tall, og burde kunne sende kraftige og tydelige signaler til myndighetene om ulveforvaltningen.

Author: Redaksjonen