«Morens handlinger førte til Angelicas død». Aktor ber om 3 års fengsel i Valdressaken

(Artikkelen ble oppdatert: 4. mars 2019)

Aktoratet ber lagmannsretten dømme moren til fengsel i tre år etter dødsfallet i Valdres.

«Å ikke ta med Angelica til sykehus, er ikke vold i vanlig forstand. Det er indirekte påføring av skader fysisk og psykisk. Tiltaltes handlemåte påfører Angelica store skader, lidelse og til slutt død.» sa aktor Arne Ingvald Dymbe i sin prosedyre til Eidsivating lagmannsrett mandag, før han ba retten dømme henne til tre års fengsel.

Moren er tiltalt for i grov mishandling av datteren Angelica, og brudd på hjelpeplikten, ved ikke å sikre henne livsnødvendig helsehjelp.

Moren nekter straffskyld.

«Angelica betyr alt for meg. Det har hun alltid gjort», sa moren, Camilla Heggelund (47) da hun startet sin forklaring i ankesaken, i lagmannsretten den 15 januar i år.

Forsvareren viste i retten til at bestemmelsen i straffeloven tiltalen omfatter, dreier seg om vold og mishandling i nære relasjoner.

– «For retten blir det en oppgave å vurdere om det som står i tiltalen faller inn under denne straffebestemmelsen. Ved bekreftende svar, må retten vurdere om det er bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte har forholdt seg som beskrevet og om tilstrekkelig skyld er bevisført fra påtalemyndigheten», sa forsvarer Sandland.

«Når det gjelder bevisførselen vil dere, påtalemyndigheten, at tiltalte skulle forholdt seg annerledes. Det er mulig det er riktig sett i ettertid. Derimot vil aktoratet få problemer med å få noe vitne til å si at tiltalte ville noe annet enn det beste for sin Angelica», sa forsvareren videre.

Han viste til at Angelica har blitt behandlet av 14-15 forskjellige helseforetak, i primær- så vel som spesialisthelsetjenesten, og at det er utarbeidet flere hundre journalnotater knyttet til jentas helsetilstand.

«Det er dette dagene til Camilla Heggelund Hovd har dreiet seg om. Det endte tragisk som anoreksi ofte gjør, vi får se om vold og mishandling er dekkende for det som bevisføres», sa forsvareren.

«Anorektikere dør under behandling, hjemme og på hytter», la han til.

Bistandsadvokaten ba om erstatning
13 år gamle Angelicas far fikk aldri vite at datteren var syk. I retten ba derfor bistandsadvokat Marianne Stein om at han tilkjennes 150.000 kroner i erstatning.

Moren ankom rettssalen like før klokken ni, i følge med sin ektemann. Like etter at retten var satt forlot de salen.

Forsvareren på sin side ga klart uttrykk for at han mente saken ikke hører hjemme i rettsvesenet.
Heggelund ble dømt til tre års fengsel av Valdres tingrett 14. mai 2018, men har anket saken.

Author: Redaksjonen