NASA bekrefter at sjøisen i Arktis vokser raskere enn før

(Artikkelen ble oppdatert: 25. desember 2018)

Det er romfartsorganisasjonen NASA som står bak en ny studie som viser at sjøisen i Arktis fryser raskere i vintermånedene enn tidligere, og at denne trenden vil fortsette i mange tiår fremover.


Ifølge en artikkel på nettstedet Forbes bidrar dette til å bremse tapet av sjøis og dermed utsette dagen hvor Arktis blir helt isfritt.

Forrige måned så de amerikanske forskerne i NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) at isen formet seg raskere i november enn det som har vært vanlig i de fleste regioner av Arktis. Ismengden var altså lavere på samme tid i årene 2005,2006,2009,2010,2012, og 2016 enn den er nå. I de siste årene har ismengden i Arktis kun være høyere i  2013, 2014, og 2015.

Nå er det en sterkt oppadgående trend i mengden is i arktis. Det manglet mye is i Beringhavet. Vi ser også at det mangler mye is i Barentshavet. For Polhavet bortover mot Canada og Alaska så er vinterisen omtrent som den pleier. For vår del kan dette tyde på at Golfstrømmen har blitt varmere.

 

Author: Redaksjonen