Salmonellautbruddet fortsetter. 21 personer er nå smittet i 10 fylker

(Artikkelen ble oppdatert: 5. mars 2019)

Salmonellasmitten sprer seg raskt.  Nå har smitten spredt seg til 10 fylker, og hele 21 personer. Det er mistanke om at ytterlige seks personer er smittet, opplyser Mattilsynet.

25 februar var smitte påvist hos elleve personer i seks fylker, men omfanget av salmonellasmitten har nå altså nesten doblet seg. Personene er fra to til 91 år gamle og bor i ti ulike fylker.

Folkehelseinstituttet sier hovedhypotesen deres er at smittekilden er norsk og at det trolig er en matvare.

God kjøkkenhygiene og god håndhygiene kan hindre smitte av Salmonellabakterier mellom matvarer og mellom mennesker. Er man syk med diaré, skal man også unngå å lage mat til andre. Et generelt og godt råd, er å varmebehandle matvarer. Tilstrekkelig koking eller gjennomsteking, dreper salmonellabakteriene

Salmonellabakterier kan ikke skylles vekk med vann, så hvis smittekilden er noe spiseferdig, er det vanskeligere å beskytte seg mot smitte.

Mattilsynet intervjuer pasientene

Når et utbrudd starter med syke mennesker, slik som i dette tilfellet, og man ikke har noen kjent smittekilde, vil Mattilsynet bistå kommunehelsetjenesten og Folkehelseinstituttet med å innhente informasjon.

Det er som regel Mattilsynets lokale avdelinger som intervjuer pasientene om hva og hvor de har spist og drukket, samt hva de har vært i kontakt med, i tiden før de ble syke. På den måten kartlegges pasientenes kosthold og bevegelser og det kan gjøre det mulig å fange opp fellesnevnere, som kan lede etterforskningen på sporet av smittekilden.

Når man etterhvert kan peile seg inn mot en bestemt matvare, vil Mattilsynet noen ganger sende inn prøver av matrester og emballasje og analysere dem for utbruddsbakterien.

Author: Redaksjonen