Svein Jemtland dømt til 18 års fengsel.

(Artikkelen ble oppdatert: 5. mars 2019)

Statsadvokaten hadde lagt frem påstand om 18 års fengsel for drapet på kona Janne, og fikk gjennomslag  for sitt syn i tingretten.


Nå klokken 10 avsa Hedmarken tingrett en knusende dom over Svein Jemtland. Spørsmålet de skulle ta stilling til var om det er bevist at ektemannen drepte Janne Jemtland, eller om det dødelige skuddet gikk av ved et uhell, slik han hadde forklart.

Tingrettsdommer Trond Christoffersen startet rettsmøtet med å lese opp domsslutningen før han gikk videre til begrunnelsen for dommen.

«Det foreligger ingen formildende omstendigheter, men en rekke skjerpende omstendigheter«, står det i dommen.

Straffen retten har kommet frem til er like lang som aktors påstand. Statsadvokat Iris Storås ba under sin prosedyre om 18 års fengsel for den 47 år gamle mannen. Jemtlands forsvarere la ned påstand om frifinnelse for sin klient.

Tingretten trodde ikke på Svein Jemtland, og dømte ham til 18 års fengsel, i tråd med aktoratets påstand.
Dommen ble anket på stedet.

Author: Redaksjonen